WATTSOCKS

Silicon Stripes

TECHNOLOGY: Silicon Stripes

What models use?: Compression Trail Run

 

IMAGE:

 

opisi zakaj, kako.